książki i katalogi redagowane i współredagowane / edited and co-edited books and catalogues  1. PRACOWNIA DZIEKANKA 1979-1987, wyd. ASP w Warszawie 1990
  2. KOANY W ELEKTROWNI / KOANS AT POWER PLANT, wyd. MCSW „Elektrownia” w Radomiu 2009, ISBN 978-83-928809-2-9
  3. GRAFFITI W POLSCE 1940-2010, wyd. Carta Blanca PWN, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7705-140-5
  4. FREE ENERGY, katalog, wyd. MCSW Elektrownia, Radom 2017, ISBN 978-83-62140-85-5
  5. DZIKA GRAFIKA. CZTERY I PÓŁ DEKADY ULICZNEJ DYWERSJI WIZUALNEJ W POLSCE, wyd. Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7100-408-7
  6. DZIEKANKA ARTYSTYCZNA. FENOMEN KULTURY NIEZALEŻNEJ NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU W WARSZAWIE 1972 - 1998,  wyd. ASP w Warszawie, Warszawa 2917, ISBN 978-83-65455-61-1