2021 WNIEBOWZIĘTA preparowana mapa / plexi ø 100cm
2021 TAKEN TO HEAVEN prepared map / plexiglass ø 100cm

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TRIO, 2019 fotografia pod pleksi / 3 białe diody, 90x135cm
TRIO, 2019 photograph under plexiglass  / 3 white LED, 90x135cm

 
 
 

 
 
 

BLASK, 2019, olej / lustro 30x30 cm, 100 szt / projekcja video 
SHINE, 2019, oil / mirror 30x30 cm, 100 pcs / video projection

 
 
 
 
 

 
 
 

WIZJER, 2019 kurz / lustro / białe diody, lightbox 150x50cm 
viewfinder, 2019 dust / mirror / white LEDs, lightbox 150x50cm

 
 
 
 

 
 

EPACSE, 2018 lightbox ∅ 60cm

 
 
 
 
 

 
 
 

PRAWIE NIE TO SAMO, 2018, 4 obrazy w złotych ramach, olej / płótno 120 x 120cm, 4 malowane stołki, cukierki
ALMOST NOT THE SAME, 2018, 4 paintings in gold frames, oil / canvas 120 x 120cm, 4 painted stools, candies

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SYRENKA NEO-NOWA, 2017, rurki neonowe / konstrukcja metalowa, wys. 230, szer. 220cm
NEON MERMAID, 2017, neon tubes / metal structure, height 230, width 220cm

Oryginalny znak warszawskiej syrenki odrzucającej broń powstał jesienią 1985. Odbijany był z szablonu na ulicach Warszawy na przełomie 1985 / 1986. Miał być symbolem przemiany, zwiastunem nowej epoki i nowej świadomości odrzucającej zbędny, uciążliwy, kosztowny, przesadny militaryzm. Idea łączy się z hasłem Gandhiego „Satjagraha” - siła w niezłomnej prawdzie bez przemocy. Uwolnione ramiona SYRENKI układają się w znak „V”: zwycięstwo ku wolności przez prawdę i wiedzę. W roku 2017 powstała neonowa wersja SYRENKI na potrzeby wystawy SYRENA HERBEM TWYM ZWODNICZA w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

The original sign of the Warsaw mermaid rejecting the weapon was made in the fall of 1985. It was printed from a stencil on the streets of Warsaw at the turn of 1985/1986. It was supposed to be a symbol of change, a harbinger of a new era and of a new consciousness rejecting unnecessary, burdensome, expensive, exaggerated militarism. The idea is connected with Gandhi's slogan "Satyagraha" - strength in steadfast truth without violence. The released arms of the MERMAID form a "V" sign: victory towards freedom through truth and knowledge. In 2017 a neon version of the MERMAID was created for the exhibition THE BEGUILING SIREN IS THY CREST at the Museum of Modern Art in Warsaw.


 
 
 
 

 
 
 
 

DO DOMU, 2016, 6 Land Art Festiwal 2016, Bubel Stary 
HOMEBOUND, 2016, 6th Land Art Festival 2016, Bubel Stary 

fot Jowita Mormul

PUŁAPKA, 2016, 6 Land Art Festiwal 2016, Bubel Stary
TRAP, 2016, 6th Land Art Festival 2016, Bubel Stary

ESCAPE, 2016, 6 Land Art Festiwal 2016, Bubel Stary

 
 

NIGDY TERAZ, 2016, 6 Land Art Festiwal 2016, Bubel Stary
NEVER NOW, 2016, 6th Land Art Festival 2016, Bubel Stary

 

Tomasz Sikorski’s body land performances bring home back to a bio-deterministic point in time – the artist’s body - upside down merging into the land. It is a kind of living way of presenting what home is performatively speaking. In the middle of a forest area close to a red and white Polish border land marker, Sikorski has set up overhead banners that declare a START, a place of entrance to the forest. At the other end, we can read a second banner that simply has the word META on it. Once we are on our way in the centre of this “conceptually delineated space”, we become aware that seen from inside, the signs read META at both ends, as if we were metaphorically trapped by this “state of being”. Sikorski’s installation suggests our notion of Home could as readily be a meta-state as it could be a concept. It is all in the way we interpret it all. Or is it possible nature was (and still is) our real primordial Home, one that existed (and still does) before all the constructs and ideational interpretations came into being? At another secluded sanctuary-like site, Sikorski’s Never Now presents a grave with a mirror facing upwards to the skies. Death as metaphor for home, or for our unpreparedness for death when it comes, Sikorski’s modest yet powerful action recalls his late father, who escaped from Warsaw during the 1944 uprising through the sewers of the city, and so Sikorski’s Escape, a blue circle that circumscribes a patch of ground as a point of connectivity to other places, other times, other world, is contemplative, searching, a gesture of acceptance and letting go.

John K Grande, 2016

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DARMOWA ENERGIA, MCSW Elektrownia, Radom 2016, 200x300cm, 150 gniazdek
FREE ENERGY, MCSW Elektrownia, Radom 2016, 200x300cm, 150 sockets

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OBRAZY DLA BEZDOMNYCH III, 2016  MCSW Elektrownia, Radom 
PICTURES FOR THE HOMELESS III, 2016 MCSW Elektrownia, Radom

 
 
 

 
 
 
 

PLANETA III, teleskop / czaszka, MCSW Elektrownia, Radom 2016
PLANET III, telescope / skull, MCSW Elektrownia, Radom 2016 

 
 
 
 

NOWE FLAGI 2004 (8szt) i 2016 (2szt), stilon 180x270cm 

NEW FLAGS 2004 (8pcs) and 2016 (2pcs) , stilon 180x270cm

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

POLSKA DOBRZE CHRONIONA, 2016 Radom, ul. Traugutta, betonowy płot / gruz, mech, 6x6m, wys 2m
POLAND WELL PROTECTED, 2016 Radom, Traugutta St., concrete fence / rubble / moss, 6x6m, h 2m

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MOZAIKA PODŁOGOWA, 2016 MCSW Elektrownia, Radom
 FLOOR MOSAIC, 2016 MCSW Elektrownia, Radom

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DUCH ŚWIĘTY, 2016 pętla wideo / potłuczone lustro
HOLY SPIRIT, 2016 video loop / broken mirror 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TV BUDDHA - POLISH VERSION 2016

TV Buddha Nam June Paika z zakłóceniami 
Nam June Paik's TV Buddha with disturbances

fot Marcin Kucewicz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIASKOWNICA , 2014 obiekt /światło / dźwięk, premiera: MCSW Elektrownia, Radom 2016
SANDBOX, 2014 object / light / sound, premiere: MCSW Elektrownia, Radom 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N-O-W, 2014 trzy pętle wideo
N-O-W, 2014 three video loops

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MOŻLIWE NIEMOŻLIWE, 2016, części garderoby /strzały / ściana, MCSW Elektrownia, Radom
POSSIBLE IMPOSSIBLE, 2016, garment pieces / arrows / wall, MCSW Elektrownia, Radom
fot Marcin Kucewicz

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHMURA, 2013, monety / lustro, 57x119cm
CLOUD, 2013, coins / mirror, 57x119cm

fot Marcin Kucewicz


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STILL POINT, 2013 lustro / strzała, Ø 48cm
STILL POINT, 2013 mirror / arrow, Ø 48cm

 
 
 
 
 

ESCAPE, 2016 pleksi, ∅ 70cm (seria, różne wielkości)
ESCAPE, 2016 plexiglass, ∅ 70cm (series, various sizes)

 
 
 

 
 
 

MARMOREAL, 2012 projekcja in situ, pętla wideo, Instytut polski, Bratysława
MARMOREAL, 2012 video loop projection in situ, Polish Institute, Bratislava, Slovakia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AZJA, 2009 akcja / instalacja, wschodni brzeg Wisły, Warszawa
ASIA, 2009 action / installation, eastern bank of Vistula, Warsaw
night photo: Paweł Wojtasik

 
 
 
 
 
 

EVERY BATTLE, 2009 environment multimedialny, 4 wideoobrazy / dźwięk / spalone rzeczy / zapach, ODA Piotrków Trybunalski
EVERY BATTLE, 2009 multimedia environment, 4 video pictures / sound / burned objects / smell, ODA Piotrków Trybunalski

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIE GUTE FRAU, 2008, stół / serweta / bukiet / dywan / lustro / obracająca się swastyka
DIE GUTE FRAU, 2008, table / table cloth / bouquet / carpet / mirror / rotating swastika

 
 

 
 
 

WYBÓR URN, 2006, sklejka / drewno, 27 szt., wys. 20-65cm
CHOICE OF BALLOT BOXES, 2006, wood / plywood, 27 pcs., height 20-65cm

 
 
 
 
 
 

NAUKA SŁUCHANIA KOŚCI, 2001, kości / membrana / aparatura dźwiękowa, 300x300cm, wys.130cm, dźwięk: Tadeusz Sudnik, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 

LESSON OF BONES' LISTENING, 2001, bones / membrane / sound system, 300x300cm, h130cm, sound: Tadeusz Sudnik, Center of Contemporary Art Zamek Ujazdowski, Warsaw

 

ROZSADNIK, rysunki i obrazy / dół  w ziemi / barierka, ogród Muzeum im.X. Dunikowskiego w Królikarni, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
SEEDBED, drawings and paintings / hole in the ground / barrier, the garden of the X. Dunikowski Museum in Królikarnia, Branch of the National Museum in  Warsaw

 
 

 
 
 
 

PROTOTYPY DEPOZYTORIÓW MIEJSKICH, 1996, The 6th Biennial of New Art, Zielona Góra (w kolekcji Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy)

PROTOTYPES OF CITY DEPOSITORIES, 1996, VI Biennale Sztuki Nowej, Zielona Góra (in the collection of The County Museum in Bydgoszcz)