1. SZTUKA PERFORMANCE W POLSCE 1968 - 1988 / THE BEGINNINGS OF PERFORMANCE ART IN POLAND 1968 - 198
  2. NOWY JORK – SZTUKA ULIC 1984 - 1989 / NEW YORK – STREET ART 1984 - 1989
  3. GRAFFITI NAD WISŁĄ 1940 - 2000 / GRAFFITI IN POLAND 1940 - 2000
  4. INTERMEDIA: WOLNOŚĆ W SZTUCE / INTERMEDIA: FREEDOM IN ART
  5. PYTANIE I MILCZENIE. DZIEŁO SZTUKI JAKO KOAN / QUESTIONS WITH NO ANSWER: WORK OF ART AS A KOAN
  6. DŁUGA HISTORIA SZTUKI MULTIMEDIÓW / THE LONG HISTORY OF MULTIMEDIA ART
  7. SZTUKA POLITYCZNA, SPOŁECZNA I PSYCHOLOGICZNA: TRZY RODZAJE SZTUKI ZAANGAŻOWANEJ W POLSCE 1960 - 2010 /POLITICAL, SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL: THREE TYPES OF ENGAGED ART IN POLAND 1960 - 2010
  8. PRZED STREET ARTEM. SZTUKA NA ULICACH W POLSCE 1962 - 2014 / BEFORE STREET ART. ART ON THE STREETS IN POLAND 1962 - 20149
  9. GENEZA SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W POLSCE. O TYM JAK DZIĘKI PREKURSORSKIM DZIAŁANIOM ARTYSTÓW I ZAKŁADOM PRZEMYSŁOWYM LAT 60. XX w., SZTUKA WSPÓŁCZESNA WYSZŁA NA ULICE MIAST / THE ORIGINS OF ART IN PUBLIC SPACE IN POLAND. HOW THANKS TO THE PRECURSOR ACTIVITIES OF ARTISTS AND INDUSTRIAL PLANTS OF THE 1960's, CONTEMPORARY ART HAS LAUNCHED ON THE CITY STREETS
  10. NIELEGALNE ZNAKI I SŁOWA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W POLSCE. TRZY HISTORIE TAGÓW Z LAT 1942-2017, 1973-75 I 1989 / ILLEGAL SIGNS AND NAMES IN PUBLIC SPACE IN POLAND. THREE STORIES FROM 1942, 1973-75 AND 1989